ana sayfa Güncel Haberler Gökal Belediyesi Fotoğraf Galerimiz Kasabamız Güldere Pazarı İletişim

osman akbulut

GÖKAL BELDESİNDE   UYGULANACAK PROJELER

 

ULAŞIM                                   ;

 
   A-Gökal Beldesine bu güne  kadar açılmış olan Mahalle yollarının hepsi elden geçirilerek alt yapısı ile birlikte ,Mahallelerin ana yol birleşmeleri ve bilahare tali yolların yapılması gerçekleştirilecektir.Erbaa- Güldere  arası Grup yolunun Mutlaka asfaltlanmasına  çalışılacaktır.

   B-Güldere pazarı için  gerek bizim insanlarımız ve gerekse komşu köylerimizin çiftçi ve esnafı için  Ekonomik  yönden hayati öneme sahip olan  Güldere-Bey kaya Köyü ile Hasan Uğurlu Barajı üstündeki; Ayvacık, Çarşamba, Samsun karayolu bağlantısının bir an önce tamamlanması konusunda Gökal belediyesinin yapabileceği  maddi ve manevi destek verilecektir. Güldere Pazarına komşu olan akkuş ilçesi,belde ve köy yollarının daha sağlıklı bir ulaşım sağlanabilmesi için ilçe,belde ,köy yetkilileri ile işbirliği yapılacaktır.

   C- Yine Gökal Beldesine komşu olan Köy muhtarlıkları ile  işbirliği yapılarak sağlıklı ulaşım    hususunda işbirliği yapılacaktır.

   D-  Gökal Beldesinin kış şartlarında ; Erbaa’ya ulaşımında  gerek maddi ,gerekse  can kaybına sebep olan Gökbel Yaylası –İleboydu arası ile Kale Köyü sınırları içerisindeki Melek Çeşmesi yol güzergahının yeniden yol etüt çalışmaları yaptırılarak bu grup yolundan faydalanan köy muhtarları ile işbirliği İçerisinde güzergah değişimi konusunda çalışılacaktır.Mevcut imkanlar ölçüsünde erken den  grup yolunun kış yol bakım ekibi kurulacaktır.

   E-  Gökal- Erbaa arası ulaşımı için öğle saatlerinde; Erbaa- Gökal arası ulaşımı için sabah saatlerinde ulaşımın sağlanması için araç tahsisi yapılacaktır.

   F-İmkanlar ölçüsünde Güldere –Salkımören Köyü arası bağlantı yolu ile Gökal Yavuz Selim Mahallesi –Karayaka Kasabası arası bağlantı yolunun hayata geçirilmesine  çalışılacaktır.

  G-Gökal Beldesine  PTT.Şubesinin açılması ile ilgili girişimlerde bulunulacaktır.

   

SAĞLIK                       ;

  

  1. Gökal Beldesinde gerek sağlık Personeli ve gerekse sağlık  hizmetleri yetersizdir. Bundan dolayı beldemiz insanları  mağdur olmaktadır.. Gökal Beldesinde  şu anda mahallelerde  enjekiyon yapabilecek,  serum takabilecek ,Tansiyon ölçebilecek sağlık elemanı sıkıntısı  çekilmektedir. sağlık hizmetleri yeniden  yetkililerle ortaklaşa yapılacak çalışmalar sonucunda  ; Hızır acil servis hizmetinin   yanı sıra;  gezici sağlık ekibi veya her mahalleye  bir sağlık evi   ve her Mahalledeki  hastaların   telefonla takibi  yapılarak   sağlık  hizmetlerinden yürütülmesi ve bu insanların yararlandırılma yolları mutlaka
bulunacaktır.                                                                                                                                                                     2- Ayrıca güldere Sağlık  merkezi olması  nedeniyle  G.O.Paşa Mahallesindeki halkın gücü ile yapılan     Sağl ık  ocağı  tekrar  sağlık ocağı olarak hizmetine devam ettirme yolları aranacaktır. Zira Beldemiz insanlarına  bu ocak bundan önceki yıllarda   güzel hizmetler vermiş ve halkımızın  memnuniyetini kazanmıştır.

     3- Gökal Beldesi gerek coğrafi ve gerekse İlçeye uzaklığı göz önüne alındığında ; Sağlık hizmetleri sadece Gökal Beldesine değil İlçemize bağlı  komşu Köyler ve Akkuş İlçesine bağlı Köylere de  hizmet verdiğinden  Kış şartları için özel sağlık hizmetlerine yönelik   çalışmalar gereklidir.

      4- Güldere  Sağlık  Merkezinde Uzman Doktorada büyük ihtiyaç vardır. Temini yolunda da

Çabalar sarf edilecektir.

      5- Mahallelerdeki açıktaki Tuvaletler kapatılarak fosseptik çukurlarına veya Kanalizasyona bağlanacaktır. Yine Mahallelerde ekipler oluşturularak  ev ve ahırlarda Karasinek ve diğer zararlı sinek ve böceklerle  çevre sağlığı mücadelesi kapsamında Belediyece  ilaçlama çalışmalarına   ağırlık verilecektir.  

     

 EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM :

 
  1-Her mahalleye projeli  Köy konakları yapılarak; bu konaklarda düğün salonu, yetişkin eğitiminde kullanılacak derslik, sağlık evi vs. geniş amaçlı bir hizmet sunulacaktır.Yine bu konaklarda gündüz öğrencilerin faydalanacağı İnternete bağlı Bilgisayar odaları oluşturularak,Akşamları da uzakta yakınları olanların görüntülü haberleşmeleri sağlanacaktır. Bu mekânlar hayata geçirildiğinde genç kız ve kadınlarımıza tekstil sanayine ara eleman yetiştirme kursları, köyde kalacaklara biçki, dikiş, nakış, boyama, çocuk bakımı, yemek pişirme, ev tanzimi, küçük el sanatları, bilgisayar kullanımı gibi kursların yanı sıra Beldemiz çiftçilerinin Orman ürünleri, Bitkisel ve Hayvansal ürünlerin elde edilmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi, pazarlanması konularında yardımcı olunacaktır.

  Yine Beldemizde sekiz yıllık temel eğitimi tamamlayan ancak ilerisini okumak istemeyen kız ve erkek çocuklarımızı Tarım ve Köy işleri Bakanlığının küçük el sanatları eğitim merkezlerinde yatılı olarak vasıflı ve kalifiye eleman olarak yetişmelerinin sağlanması hususunda isteğe bağlı olarak ilgili  okullara götürülerek kayıtları yaptırılacaktır..

 

   2-Gökal Beldesine yatılı pansiyon ile Lise açılması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Beldemizin eğitim çağındaki çocukların büyük bir kısmı Karayaka ve Tepe şehir Yatılı Bölge İlköğretim Okullarında eğitimlerine devam etmekte olup ; bu öğrencilerimizde sık sık ziyaret edilerek  sorunları varsa bu okulların idarecileri ile işbirliği yapılarak vatanına,milletine,beldesine, topluma faydalı birer kişi olmaları için desteklenecektir

 

. 3-Lise ve üniversite okuyan Beldemiz öğrencilerinin eğitimlerinin aksamaması için  İmkanlar ölçüsünde burs verme yoluna gidilecektir..

 

 4-Beldemizdeki İlköğretim ve İlkokullarımızın ihtiyaçları, çevre düzeni ve karşılaşılan diğer sorunlar Belediye imkânları ile çözümlenecektir.

 

  5-Beldemizdeki Camilerimizin ihtiyaçları ve çevre düzenlemeleri,mezarlıklarımızın bakım ve onarımı ile  ağaçlandırılması, çevresinin dikenli tel veya duvarla koruma altına alınmasına çalışılacaktır

 

  6-Gökal Beldesinden gerek yurt içi gerekse yurt dışına göç edip yerleşen aileler tespit edilerek beldemizden bağlarının kopmaması için yılda en az bir defa beldemizi ziyaret  yapabilmelerinin sağlanması  için ;Beldemizde yapılacak tüm sosyal etkinliklere davetiye ,telefon ,mesaj çekilerek bilgilendirilecektir.

 

  7- Gençlerimize boş zamanlarında spor yapabilmeleri için ; spor alanları ,küçük çocuklara oyun alanları tahsis ve tesisi sağlanacaktır.

  8-Cenaze yıkama ve taşıma aracı faaliyete geçirilecektir.

  9-Kimsesiz ve bakıma muhtaç kişiler Erbaa Belediyesi ile  işbirliği  yapılarak Huzur evine kendisi veya yakınları isterse yerleştirilecektir.

 10-Şehit ailelerine ,dul ve yetimlere,asker ailelerine,evinde özürlü grubundaki kişilere bakmakla yükümlü  olanlara da sahip çıkılarak imkanlar ölçüsünde yardımlar aksamadan yapılacaktır.

 

 11- Her yıl toplu sünnet şöleni yapılacaktır.Yine Medeni nikahı olmayanlarında toplu nikah törenleri yapılacaktır.

 

 12- Her yıl Çilek teşvik müsabakası,,Bal teşvik müsabakası,Yerel meyveler(elma, armut, fındık, ceviz, kızılcık) teşvik müsabakası yapılarak Beldemizin tarımsal ürün potansiyeli ile ilgili tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilecektir.

 13-Beldemizin mahallelerinde yapılan  Mahalle mevlitleri  sürekli  hale getirilecektir.Ramazan ayında  Mahallelerde sıraya konularak iftar yemekleri verilecek. Birlik , beraberlik,yardımlaşma ve dostluk

İlişkilerinin gelişmesi sağlanacak,Halkın ihtiyaçları  yerinde tesbit edilerek giderilmeye çalışılacaktır.

 

ÇEVRE İLE İLGİLİ  PROJELER:

 

    1-Gökal –Güldere pazarına arıtma tesisi ve Hayvan kesim yeri(,mezbaha,)umumi tuvaletler yapılacaktır.

   

    2-Mahallelere kapalı minibüs bekleme durakları yapılacaktır.Yine mahallelerin yetersiz olan  yön ve bilgi işaret levhaları tamamlanacaktır.

 

   3-Güldere pazarı altyapısı ile beraber yeniden elden geçirilerek çevre düzenlemesi ile ilgili peyzaj çalışmaları tamamlanıp insanların eşi ve dostu ile rahat gezebileceği bir ortam sağlanacaktır. Irmak kenarı taşkınlarının önlenmesi çalışmaları hem mesafe hemde set duvar örülmesi ile ilgili olarak D.S.İ yetkilileri ile yeni bir proje başlatılacaktır.Ayrıca Irmak kenarı  boyunca gezi yolları  yapılacaktır.

 

    4-Gökal Beldesi tabii güzelliklerine doyum olmayan bir konumda olmasına rağmen bu güne kadar ciddi bir çalışma yapılmamıştır. Bu eksikliği gidermek için Düden Gölü çevresi orman içi dinlenme alanı olarak; Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları; Çevre ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri ile bir proje çerçevesinde yapılacaktır. Yine yaylalarımız Gökbel, Ceva,Kıran yayla ,kızıl otlu,Sulu düz gibi yerlere orman içi piknik alanları tesis edilerek ilçemiz ve beldemiz halkına hafta sonlarında bu temiz havayı teneffüs etmeleri sağlanacaktır.

 

     5-Gökal Beldesindeki Kaplıca suyunun yıllarca insanlığa şifa kaynağı olmasına rağmen, bu güne  kadar yeterince tanıtımı yapılamamıştır. Son yıllarda sıcak su kaynağının değişik yerlerde çıkması sebebiyle, yeniden Sondaj çalışmaları yapılarak mevcut suyun toplanması ve işletmeye açılması ile ilgili proje çalışmaları yapılacaktır.Ayrıca yolu yapılarak ulaşım sorunu tamamlanacaktır.

 

     6-Gökal Beldesindeki mevcut su değirmenleri korunarak bakımları yapılıp çevre düzenlemeleri ve kolayca ulaşılabilmesi için yollarının da yapılması gerçekleştirilecektir.(değirmen çöreği yapılması kültürüde devam ettirilecektir.)

 

     7-Gökal Beldesi orman alanı olarak zengin olması hasebiyle yaban domuzu mevcududa o derece çoktur. Beldemizin ekim ve dikimi yapılan tarım alanlarında hasat zamanına yakın %100 varan ekonomik zarara sebebiyet vermektedir. Belediye olarak tüm yetki ve sorumluluk üstlenilerek mahallelerimizde avcılar koordine edilerek çevre ve orman bakanlığı yetkililerinden sürek avı eğitim yardımı alınıp bu avcılara araç ve mermi yardım desteği sürecektir.

    

    8-Taş ocağı kırma tesisi (Konkasör) yapılacaktır.

 

 

ÜRETİME YÖNELİK PROJE ÇALIŞMALARI:

 

  1-Gökal  Beldesinin Tarımsal Envanter çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanarak güncel hale getirilecektir.

 

   2-Fındık üreticilerinin yetiştirme ,bakım ve pazarlanması aşamasında karşılaşılan problemlerine çareler aranacak gerekirse çiftçiler araştırma kurum ve kuruluşlarında kısa süreli eğitim kurslarına gönderilecektir. Bu aşamada kesin olarak ne kadar ve kaç dekarda ,kaç çiftçinin fındık üreticisi  olduğu belirlenecek ,böylece çiftçi kayıt sistemi bilgilerinin doğru beyanı sağlanacak ayrıca toprak tahlil numunelerinin alınmasıyla ilgili çalışmalar yapılarak bilinçli bir fındık üreticisi profilinin gerçekleştirilmesine çalışılacaktır.

       Toprak mahsulleri ofisinin mutlaka ilçe düzeyinde geçici fındık alım merkezi açılması ile ilgili olarak resmi ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğine gidilerek sonuçlanması ve fındık üretici birliğinin kurulmasına yardımcı olunacaktır.

 

    3-Çilek üretimi geliştirme projelerine ağırlık verilecek ; İlçe Tarım Müdürlüğünce  1991-92-97-98-2000 yıllarında yapılan çilek teşvik müsabakalarının   sonuncusu  26.06.2005 tarihinde 6 çilek teşvik müsabakası olarak Gökal Belediyesince  yapılmıştır. Gökal Beldesi ile özdeşleşen ve bölgemizde en yoğun üretimi yapılan bu ürünün aralıksız her yıl çilek teşvik müsabakası organizasyonu olarak devam etmesi bölge insanının sosyal içerikli bir etkinlik olarak  en büyük beklentisidir. Bu etkinliklerin Beldemize en büyük yararı gerek siyasi yetkililerin ve gerekse bürokratların bu etkinliklere katılmaları ile Beldemiz sorunlarının birebir anlatılma imkanının yakalanması olarak düşünüyoruz.

      Gökal Beldesinde çilek üretiminin daha da ileriye götürülmesi için malçlı sistem ve damla sulama sistemi açıkta ve örtü altı çilek üretimine ağırlık verilmesinin  yanında  yeni çeşit çilek fidelerinin Beldemize kazandırma projelerine ağırlık verilecektir. Çilek üretim alanı tespiti sonucunda üreticilerimizin çilek üretiminin yoğun yapıldığı bölgelere geziler düzenlenerek bilgi ve görgülerinin artırılmasına çalışılacaktır. Beldemizde çilek ürününün pazarlanması ve organik çilek yetiştiriciliği çalışmalarına da geçilecektir.

 

     4-Beldemizde üzümsü meyveler grubuna giren ve çilekten sonra olgunlaşan ahududu,böğürtlen ,kuşburnu ve kivi gibi çeşitlerin de yetiştiriciliğinin yaygılaşmasına çalışılacaktır.

 

      5-Gökal Beldesinde yabani formdaki çoban çileği (likapa veya yaban mersini) olarak ta bilinen meyvenin insan sağlığına olan katkılarının tanıtımı ve uygun şekilde yol boylarına dikilerek insanlığın faydasına sunulacaktır.

 

      6-Beldemizde yoğun şekilde yetiştiriciliği yapılan ıhlamur,kekik ,ceviz, fındık gibi  ürünlerimizin gerek paketleme gerekse kırdırma yolu ile basit işleme tesisleri yapılmasına yönelik yatırımcı temini çalışmalarına ağırlık verilecektir.

 

     7-Beldemize has elma,armut,muşmula(töngel),kızılcık gibi meyvelerin korunması,aşılanması ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile araştırma kurumlarından yardım talep edilerek işbirliğine gidilecektir.

 

     8-Beldemizde üretilen el yapımı muhtelif meyve pekmezleri  Kuşburnu marmeladı,,muhtelif meyvelerin kurutulmuş hali,Muhtelif turşu çeşitleri ambalajlanarak  beldemizin ismi ile ilgili olarak Güldere pazarında kuracağımız kapalı halk pazarında değerlendirilecektir. Yine  bu halk pazarında evlerde yapılan bitkisel ,hayvansal  ve orman ürünlerinin  pazarlanması sağlanacaktır.

 

     9-Gökal Beldesindeki mevcut akarsu kaynaklarındaki  tatlı su balıkçılığı yetiştiriciliğine önem verilerek bilinçsiz avcılığa son verilecektir.

 

     10-Yüksek rakımlı yaylalarımızdaki tarım alanlarında sözleşmeli çiftçilik esasına dayalı patates tohumu üretim imkanları araştırılacaktır .

 

    11-Beldemizde yoğun olarak yetişen yabani kirazlardan fidan temini sağlanarak değişik yerleşim yerlerine dikimi yapılıp üzerine piyasada yüksek değerlerde satılan kiraz çeşitleri aşılanarak ilk ve son turfanda kiraz yetiştiriciliğine ağırlık verilecek.

 

    12-Rakımı düşük olan yerlerde örtü altı sebze yetiştiriciliğine geçilmesi ile ilgili olarak kurum ve kuruluşlardan   projeler  yaptırılıp   seracılık ve yüksek tünel altında yetiştirircilik hayata geçirilecektir.

 

    13-Gökal Beldesinde arıcılık konusunda da mevcut arıcılarımızla işbirliği yapılarak üretici birliklerine kayıtları yaptırılıp daha etkin bir pazarlama ve ihtiyaçlarının temini konusunda(Kovan,Temel petek,Arıcılık malzemeleri) çalışılacaktır. Ayrıca her yıl bal teşvik müsabakası yapılarak bu üretim kolunun ayakta durmasına çalışılacaktır.

 

   14-Beldemiz hayvancılığında önemli yere sahip yerli ırk hayvanlarımıza monta fon ırkı boğa temini sağlanarak tabi tohumlama yolu ile yerli ırk hayvanlarımızın ıslahı konularında yardımcı olunacaktır. Bu arada Beldemizde Tarımsal kalkınma kooperatifi kurma çalışmalarına ağırlık verilerek süt sığırcılığı yetiştiriciliği  projeleri hazırlanacaktır.

 

   15- Mevcut meralarımızda neredeyse küçük baş hayvan görülemez duruma gelinmiştir. Yetiştiricilik konusunda hevesli ve istekli ailelere belli projeler çerçevesinde damızlık karayaka ırkı koyun teminine gidilecektir. Coğrafi yapı olarak beldemiz tipik Karadeniz köyleri yapısında olması sebebi ile hayvancılık yapılmadan insanların yaşaması mümkün değildir. Dolayısıyla Beldemize kıl keçilerine alternatif dişi ve erkekten oluşan saanen ırkı keçi Yetiştiriciliği projesinin pilot bölge olarak Gökal Beldesinde uygulanmasına çalışılacaktır.

 

   16-Mevcut meralarımıza su temin edilerek veya mevcut sulara evcil ve yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarını sağlıklı bir biçimde karşılayabilmeleri için sıvat tesisi (4-5 gözlü kurnalar)yapılacak. Belde su zengini olmasına rağmen içme ve sulama suyu sıkıntıları mevcuttur. Bu sıkıntılar bilinçsizce dere ve gözelere takılan plastik hortumlardan kaynaklanmaktadır. Bu suların daha bilinçli israfsız susuz mahalle ve hane kalmayacak şekilde depolama, havuzda toplama, beton kanallarla veya plastik hortumlarla basınçlı sulama sistemleri ile bu insanlarımızın hizmetine yönlendirilecektir

.

    17-Gökal Beldesi devlet ormanı ile iç içe olduğundan ; kütük mantar üretim projesi çerçevesinde (Kulak mantarı) Çevre ve Orman İşletme Müdürlüğü,İlçe Tarım Müdürlüğü teknik elemanlarınca bu tarımsal üretim çeşitliliği de Beldemiz İnsanlarına sunulacaktır.

 

 

OSMAN AKBULUT

ZİRAAT TEKNİKERİ

GÖKAL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

    


.
   OSMAN AKBULUT
OSMAN AKBULUT
   OSMAN AKBULUT
OSMAN AKBULUT
   OSMAN AKBULUT
OSMAN AKBULUT
   OSMAN AKBULUT
OSMAN AKBULUT
   OSMAN AKBULUT
OSMAN AKBULUT
   OSMAN AKBULUT
OSMAN AKBULUT
   OSMAN AKBULUT
OSMAN AKBULUT
   OSMAN AKBULUT
OSMAN AKBULUT

Bize Yazin
Adiniz*
Email Adresiniz*
Web Siteniz
Baslik*
Mesajiniz*


.


ana sayfa Güncel Haberler Gökal Belediyesi Fotoğraf Galerimiz Kasabamız Güldere Pazarı İletişim


Sitemizi bugün 35 kullanici ziyaret etmistir.